Cookies

Cookies

Kto sme?

CITY GATE s.r.o., so sídlom Nám. SNP 478/19 811 01 Bratislava, IČ: 35830263, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25939/B.

Naše kontaktné údaje sú:

E-mail: gdpr@citygate.sk

Na tomto webe pracujeme s cookies. Viac sa o tom môžete dočítať v tomto dokumente.

 

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého si naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám rozoznať vás a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, analyzovať vaše správanie, zobraziť vám určitý obsah atď. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

 

Aké typy cookies používame?

  • Technické, funkčné - tie sú nutné na to, aby sme vám zobrazili webové stránky, aby vám fungovali tak, ako majú, alebo aby sme vedeli, že ste nám udelili/neudelili súhlas so spracovaním cookies a pod.
  • Analytické - tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť.
  • Marketingové - vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok.

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke v závere tohto dokumentu.

 

Na základe čoho cookies spracovávame?

S technickými a funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli bezpečne a správne poskytnúť.

Analytické a marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu. Toto spracovanie nám znemožníte tým, že nám súhlas nedáte, ako aj nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním v anonymnom režime.

 

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies?

Najjednoduchší spôsob, ako práci s cookies zabrániť, je nastavením prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:

Dovolíme si doplniť, že nastavenie treba vykonať pri každom zariadení (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

 

Kto pre nás cookies spracováva?

  • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
  • poskytovateľ služby Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ltd., sídlom 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
  • poskytovateľ služby Sklik – spoločnosť Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
  • poskytovateľ služby Smartsupp – spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., sídlom Šumavská 31, 602 00 Brno, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.

 

Ďalej by sme chceli zmieniť:

Ak ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke dole.

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovávaniu mimo EÚ, tak na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami), napríklad v prípade poskytovateľa Google alebo Facebook.

Nemáme vymenovaného poverenca na ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo svoje nároky vymáhať súdne.

 

Prehľad cookies, ktorá využíva iba skupina FINEP

NázovTypExpiráciaČo robí (účel)
PHPSESSIDTechnickáPri zatvorení prehliadačaNutné cookie identifikujúce návštevu používateľa na webe a udržujúce previazanosť medzi jednotlivými navštívenými stránkami.
cookies_configTechnická180 dníNutné cookie obsahujúce informáciu o tom, ku ktorým kategóriám cookies ste nám dali súhlas.
stats_idAnalytická300 dníObsahuje identifikáciu používateľa pre analýzu návštevnosti a správania používateľa na webe. Vďaka takto získaným informáciám potom môžeme webové stránky ďalej vylepšovať.
stats_bufferAnalytickáPri zatvorení prehliadačaDo tohto cookie sa dočasne zbierajú dáta na analýzu návštevnosti a správania používateľa, skôr než sa odošlú na spracovanie.

 

 

Prehľad cookies, ktoré využíva skupina FINEP spoločne s tretími stranami

NázevTypTřetí stranaExpiraceCo dělá (účel)
_gaMarketingová, analytickáGoogle Marketing Platform2 rokyID návštevníka
_gidMarketingová, analytickáGoogle Marketing Platform24 hodínID návštevníka
_dc_gtm_Marketingová, analytickáGoogle Marketing Platform1 minútaObmedzenie rýchlosti požiadaviek
_gac_Marketingová, analytickáGoogle Marketing Platform90 dníInformácie o kampani
_ga_ Marketingová, analytickáGoogle Marketing Platform2 rokyInformácie o návšteve
_gcl_auMarketingová, analytickáGoogle Marketing Platform90 dníInformácie o konverziách
test_cookieMarketingováGoogle DoubleClick15 minútTest, či má používateľ povolené cookies
IDEMarketingováGoogle DoubleClick2 rokyPersonalizácia reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach
RULMarketingováGoogle DoubleClick1 rokKontrola, či sa reklama na webe zobrazila správne
_fbpMarketingováFacebook90 dníInformácie o návštevách naprieč stránkami
sidMarketingováSeznam.czPri zatvorení prehliadačaPersonalizácia reklamných oznámení
APNUIDMarketingováSeznam.cz30 dníPersonalizácia reklamných oznámení
KADUSERCOOKIEMarketingováSeznam.czPri zatvorení prehliadačaPersonalizácia reklamných oznámení
ssupp.vidAnalytickáSmartsupp6 mesiacovID návštevníka
ssupp.visitsAnalytickáSmartsupp6 mesiacovPočet návštev
SL_C_23361dd035530_KEYAnalytickáSmartsupp2 rokyProjektový kľúč
SL_C_23361dd035530_SIDAnalytickáSmartsupp2 rokyID aktuálnej relácie
SL_C_23361dd035530_VIDAnalytickáSmartsupp2 rokyID návštevníka

 

 

Prajete si zmeniť udelený súhlas?

Kliknite sem

 

Žiadosť o stretnutie

Neváhajte a napíšte nám. Radi sa vám budeme venovať

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR (viac)

Ďakujeme za záujem o stretnutie

Váš formulár bol úspešne odoslaný na spracovanie. V blízkej dobe vás budeme kontaktovať. S prianím pekného dňa FINEP

Zatvoriť

Súhlas so zasielaním marketingových a reklamných informácií

Odoslaním formulára potvrdzujem, že vyplnené údaje sa týkajú mojej osoby a zároveň v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem svoj súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári (t.j. najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) na marketingové účely nižšie uvedených spoločností, pozostávajúce najmä zo zasielania (či inej formy kontaktovania, vrátane telefonických) marketingových informácií, ako aj následných obchodných ponúk týkajúcich sa predaja nehnuteľnosti, služieb spojených s nehnuteľnosťami, či riešenie financovania kúpy nehnuteľnosti, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod. Súhlas udeľujem výhradne pre spoločnosti FINEP SK a.s., Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 914 a FINEP FS a.s., organizačná zložka, Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 400 829 a pre nich pracujúce fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudú týmito osobami použité pre žiadny iný, než uvedený účel. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä, že mám právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona a mám právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, kedy ich spracovanie nevyplýva zo zákona, a to písomne na adresu spoločnosti FINEP SK a.s. alebo FINEP FS a.s., organizačná zložka.

Späť do formulára

Zásady práce s vašimi údajmi

Kto sme

CITY GATE s.r.o., so sídlom Nám. SNP 478/19 811 01 Bratislava, IČ: 35830263, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25939/B.

Na poskytovanie našich služieb a prevádzku webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje hlavne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“).

 

I.Spracovanie osobných údajov

A.Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára alebo iného kontaktovania

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, napríklad prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky týkajúce sa našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte alebo nám ich odovzdáte v rámci ďalšej dohody. 

Z akého dôvodu?

Pomocou nich vás kontaktujeme kvôli ďalšej komunikácii týkajúcej sa našich produktov a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve a plnenie zmluvy.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na spracovanie dopytu.

 

B. Spracovanie osobných údajov v prípade uzavretia zmluvy

Ak spolu uzavrieme zmluvu, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám odovzdáte.
Sú to hlavne meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa/sídlo, údaje o nehnuteľnosti, číslo účtu, v niektorých prípadoch môže ísť aj o rodné číslo alebo číslo identifikačného preukazu a iné údaje, ktoré sú nevyhnutné napríklad pre prevod nehnuteľnosti, pomoc pri dohodnutí hypotéky alebo splnenie povinností pre predchádzanie legalizácii výnosov z trestnej činnosti.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – poskytli vám naše produkty a služby. Pomocou kontaktných údajov s vami budeme aj komunikovať o stave vašej záležitosti, prípadne o reklamáciách, sťažnostiach, prianiach alebo otázkach.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, na vybavenie reklamácií, prevenciu „prania peňazí“ a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich zákonných povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Na obdobie plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby, ak osobité predpisy nestanovia iné obdobie – v takom prípade sa lehota riadi týmto špeciálnym predpisom.

 

C. Newslettery (obchodné oznámenia)

Ak sa nám zapíšete do newslettera alebo ste náš zákazník a nezakázali ste nám to, môžeme vašu e-mailovú adresu použiť pri rozosielaní našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

V prípade zápisu do newslettera ide o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade, že ste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám to nezakázali.

Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

3 roky od udelenia súhlasu alebo od posledného poskytnutia našej služby. Z rozosielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: gdpr@citygate.sk

 

D. Telefonické kontaktovanie s ponukami (telefonické obchodné oznámenia)

Ak ste náš zákazník a nezakázali ste nám to, môžeme vás z času na času kontaktovať prostredníctvom telefonického hovoru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ak ide o poskytovanie našej služby, ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, teda plnenie zmluvy.

Ak vás kontaktujeme s cieľom ponuky ďalších služieb alebo zisťovania kvality našich služieb, ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda tzv. oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Na obdobie poskytovania našich služieb a potom 3 roky od posledného poskytnutia našej služby. Proti takému spracovaniu môžete podať tzv. námietku. V takom prípade vás už s cieľom marketingu nebudeme telefonicky kontaktovať.

 

E. Fotografovanie na akciách

Na našich akciách sa môžu robiť fotografie alebo videozáznamy.

Z akého dôvodu?

Akciu chceme zachytiť pre naše interné účely (archivácia) a aj pre promo na našich webových stránkach a sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Instagram.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracovanie na základe tzv. oprávneného záujmu.

Proti takému spracovaniu môžete podať tzv. námietku. Ak si teda neprajete byť zachytení na fotografiách, kontaktujte nás alebo organizátora/fotografa.

 

F. Kamerové záznamy

Niektoré naše priestory sú strážené kamerami.

Z akého dôvodu?

Monitorujeme priestory, v ktorých treba ochrániť zdravie osôb alebo vo výnimočných prípadoch majetok.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracovanie na základe tzv. oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Maximálne 30 dní od vytvorenia záznamu.

Proti takému spracovaniu môžete podať tzv. námietku. Kontaktujte nás prípadne na e-mailovej adrese: gdpr@citygate.sk

 

G. Cookies

Na našich webových stránkach pracujeme s cookies. Viac informácií sa dočítate tu.

 

II. Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Pracujú však pre nás niektoré spoločnosti alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, lebo nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti. Sú to hlavne:

  • dodávatelia a poskytovatelia služieb,
  • finančné ústavy a banky,
  • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností.

Vaše dáta môžeme poskytovať tretím stranám, ak to vyplýva z našej spolupráce (teda ide o plnenie zmluvy). Sú to napríklad poskytovatelia úverov, kataster nehnuteľností, druhá zmluvná strana atď. V takých prípadoch ide o samostatných správcov.

 

III. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: gdpr@citygate.sk.

V našej skupine nie je vymenovaný poverenec pre oblasť spracovania osobných údajov.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy sú kedykoľvek odvolateľné a proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Späť do formulára